Jdi na obsah Jdi na menu
 


11. КЛЮЧИ К 3 ЛИГЕ

9. 12. 2016

    

11.-vysledek.jpg

 

KLÍČE KE 3 LIZE

11. Zimbru Olymp - Erko Kbely 4:3

 

czech_republic_czech_flag.png

V posledním zápase sezóny Zubři Olympionici konečně pocítili chuť vítězství když těsně porazili lídra tabulky Erko Kbely 4:3! Ale je třeba poznamenat důležitý detail - soupeř se nedostavil na utkáni v plném počtu a hrál cely zápas jen v pěti hráčích. Odehrál velmi důstojně, prokázav skutečný boj a lekci kombinační a poziční hry našim Olympionikům, kteří se sešli v plné síle (na střídačce tentokrát k dispozici bylo 4 hráče) a mysleli si, že přemohou oslabeného lídra díky kvantitě a fyzičce.

 

Ale chyba lávky. Rival správně hrál druhým číslem, při tom, samozřejmě, podnikal velmi a velmi ostře protiútoky. Pár nebezpečných okamžiků u naši svatyní nijak nevarovali Zubry, což byla chyba. Olympionici pokračovali ve svém masivním útoku ale opět ztratil míč, nepojistili se navzájem, čehož bleskurychle využil soupeř. Zkušeně, na dva dotyky, Kbeláci přešli střed hřiště a v mžiku oka na našeho stoppera-kapitana se řítilo dva hráče Erka (při tom, že jsme měli na hřišti o 1 hráče více) !!! Situaci soupeř vyřešil ranou z pod obránce s niž brankář Zubrů se poradil, na doražení rychlejší byl druhý hráč soupeře - brankář opět zabere, ale i na potřetí u míče rychleji  se objevil hráč ze Kbely - náš brankář znovu dosáhnul na balon ale v tomto případě nedokázal vytlačit kulatého mimo brankovou konstrukci - 0:1... Noční můra! Hrůza! Šok!

 

Trenér Karel Semirád během zápasu začal pilně improvizovat se složením, hledal nejlepší variantu a udělat to bylo strašně těžký, jelikož za nás hrálo dnes 3 nové hráče. A co je nejdůležitější, snažil se donést všem přítomným Olympionikům, že taktika "Kopni do předu - něco s toho bude" nikdy a nikomu nepřinášela a nebude nést ovoce! Totéž vysvětlil i ohledně strategii "Vem si míč a mazej". Důraz nakonec byl kladen na hru na dva stoppery, udržení míče a víc si přihrávat! Víc si přihrávat! ! Gól na 1:1 byla vytvořen akorát na 4 dotyky - brankář nalezl přesným vhazováním Nikitu vlevo na střední lajně, který zpracoval míč na prsa a okamžitě přesunul ho napravo pro Tolgu, ten prvním dotekem našel nabíhajícího k braně Petra, který z voleje vystřelil do protichodu brankaře soupeře k levé od něj tyče! Krása! Umění! Pastva pro oči!

 

Hra opravdu nabyla odlišný charakter. Zubři Olympionici se najednou změnili, uvědomili si důležitost utkáni a skutečnou sílu soupeře, který, zajímavý fakt, byl složen z bývalých profesionálních hráčů 2 a 3 lig velkého fotbalu Česká republiky. Zubří díl a úspěšně drželi balon, líp hráli pozičně, nakonec vynechali vysoké nesmyslné nákopy do předu a zkoušeli víc tvořit hru po zemi. Začala se projevovat i větší důvěra a objevila se, dá se říci, i chut' ke hře, ke kombinacím. Taky stojí za zmínku přechodovou fázi z obrany do útoku a naopak - všichni  se snažili zlepšit se i v odběru balonu při ztratě i v založení útoků. Přidali na pohybu bez míče, otevírali se, nabíhali si - to všechno působilo na soupeře vyčerpávající, síly mu docházeli. A šli jsme do vedení při jedné krásné akci, kdy se poprvé v této sezóně svou šanci využil neúnavný Jamal - 2:1! Soupeř vyrovnal nacvičenou střelou z trestního kopu - 2:2. Zubří rychle zareagovali a znovu šli do vedení - 3:2! "Kbeláci" znovu vyrovnali ze standartky, tentokrát po výborně rozehraným rohovém kopu - 3:3. A vítězný gól vstřelil objevení sezony, nejlepší střelec, ukrajinský legionář - Peter Triguk, který v ten správný okamžik vzal hru na sebe, ustal v tvrdém souboji o míč, šel jeden na jednoho s brankářem a skóroval silnou a přesnou ranou akorát pod břevno - 4:3!

 

Skóre se už nezměnilo. Vítězství bojovné, zasloužené, poučné. Díky kterému jsme se odtrhly ode dna tabulky, získali nakonec tři body, přesunuli se na konečné předposlední místo a dokázali se vyhnout horšího výsledku v 3 Hanspaulské lize k němuž došlo na podzim roku 2015, kdy Zubři obsadili poslední místo.

 

Doufejme, že tento zajímavý a těžký zápas nám přinesl nejen dva body a pomohl opustit poslední místo, ale stmelil a sjednotil partu, donutil věřit v sebe a své schopnosti a přidal naději a impuls k lepší hře, která s sebou přinese pořádné výsledky! Ano bouchli jsme dveřmi 3 ligy, ale hlavně, že jsme právě našli od ní klíče ;)

 

Carpeta.cz              Giftlab.cz           Topbrand.cz

zimbru-06-back.jpg  zimbru-06-face-final.jpg

 

JS Agency

logo-js-agency.png

 

КЛЮЧИ К 3 ЛИГЕ

11. Zimbru Olymp - Erko Kbely 4:3

 

russia-flag.jpg

В последнем матче сезона Зубры Олимпийцы наконец-то почувствовали вкус победы, тесно одолев лидера чемпионата Erko Kbely 4:3! Но правды ради стоит отметить важную деталь - соперник собрался не в полном составе и отыграл целый матч с хандикэпом в одного игрока. Отыграл, надо сказать, очень достойно, дав настоящий бой и урок комбинационной и позиционной игры нашим Олимпийцам, которые собрались в полном составе (на замене было к диспозиции 4 игрока) и думали, что возьмут ослабленного лидера физикой и количеством. 

 

Но не тут то было. Соперник грамотно играл вторым номером, при этом, естественно, очень и очень остро контратаковал. Пару опасных моментов у нашей святыни не встревожили Зубров, а зря. Продолжая массивно атаковать, наши ребята в очередной раз потеряли мяч, не подстраховав при этом друг друга, чем молниеносно воспользовался соперник. Грамотно, в два паса, им была пройдена середина поля и на нашего капитана-стоппера мчались два игрока Erka (при том, что на поле у нас на 1 игрока больше) !!! Ситуацию соперник решил ударом из под защитника с которым вратарь Зубров справился, на добивании расторопнее оказался второй игрок соперника - воротник снова тащит, но и в третий раз быстрее у мяча оказался игрок из Кбел - кипер Олимпийцев до мяча снова дотянулся, нo в данном случае уже не смог отразить сферу - 0:1... Кошмар! Ужас! Шок!

 

Тренер Карел Семирад по ходу матча начал усердно импровизировать с составом ища оптимальный вариант, а сделать это было не просто, так как сегодня за нас играло 3 новых игрока. А, главное, пытался донести всем присутствующим Олимпийцам, что тактика "Бей вперёд- комбинация придёт" никогда и никому не приносила и не будет приносить плоды! Тоже самое объяснил и по поводу стратегии "Бери мяч и х.ячь". Акцент в итоге был сделан на игру в два стоппера, удержание мяча и игры в пас! Только в пас! Гол на 1:1 был забит как раз в 4 касания - вратарь нашёл точным выкидом Никиту на средней линии слева, который приняв мяч на грудь не дав ему упасть, сразу перевёл на право Толге, тот красиво с первого касания перевёл круглого на набегавшего к воротам Петра, который с лёту пробил  в противоход вратарю соперникa к левой от него штанге! Красота! Искусство! Загляденье!

 

Игра приобрела действительно другой характер. Зубры Олимпийцы преобразились, осознав важность поединка и настоящую силу команды соперника, которая, интересный факт, создана из бывших профессиональных игроков 2 и 3 лиг большого футбола Чехии. Зубры больше дорожили мячом, лучше играли позиционно, отказались наконец от высоких навесов и таки наладили игру в пас! Появилось больше доверия и проявился, что ли, вкус к игре, к комбинациям. Так же следует отметить переходные фазы из обороны в атаку и наоборот - все старались дорабатывать и в отборе при потере и в созидании атак. Больше двигались без мяча, открывались - это всё выматывало соперника, силы у него заканчивались. Мы вышли вперёд в одной из такой красивых атак, когда первый раз в сезоне использовал свой шанс неутомимый Джамал - 2:1! Соперник сравнял наработанным ударом со штрафного - 2:2. Зубры быстро ответили и снова вышли вперёд - 3:2! "Кбельчане" снова сравнивают со стандарта, на этот раз после отлично разыгранного углового - 3:3. А победный гол забивает открытие сезона, лучший бомбардир, украинский легионер - Петр Тригук, который в ответственный момент взял игру  на себя, устоял в силовом противоборствии, выйдя один на один с вратарём и забил мощнейшим и точным ударом под перекладину - 4:3!

 

Счёт уже не изменился. Победа боевая, заслуженная, поучительная. Благодаря ей мы оторвались с самого дна таблицы, набрав в итоге 3 очка, переместились на итоговое предпоследнее место и сумели избежать более худшего показателя выступления в 3 лиге Hanspaulky League, который случился в сезоне Осень-2015, когда Зубрами было занято последнее место. 

 

Хочется верить, что этот интересный и трудный матч нам принёс не только два очка и помог покинуть последнее место, но и сплотил коллектив, заставил поверить в свои силы и дал надежду и импульс к лучшей игре, которая принесёт высокие результаты! Да, мы хлопнули дверью 3 лиги, но главное, что мы так же нашли от неё ключи ;)

 

 

Carpeta.cz              Giftlab.cz           Topbrand.cz

zimbru-06-back.jpg  zimbru-06-face-final.jpg

 

JS Agency

logo-js-agency.png

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář